Mads S. B. Pedersen

Debatindlæg

Der er ingen tvivl om, at en af de brancher som har været hårdest ramt er kulturbranchen. Det er næsten

Vi har i mange år oplevet at investeringerne, i de enkelte bydele i København, ikke er gået til Valby, men til andre bydele. En af forklaringerne er, at vi ikke har været gode nok til at overbevise borgerrepræsentationen om behovet for nye tiltag i Valby. En anden forklaring er, at vi ikke har haft repræsentanter
valgt ind i Borgerrepræsentationen...

Gang på gang læser jeg om, hvordan enhedslisten vil gøre det
mere og mere umuligt at bevæge sig rundt i København med bil. Sidst bidrag til
hetzen mod bilerne er et ønske om at indsnævre de store veje i byen for på den
måde at lave mere plads til cyklisterne.

I mange år har vi set, hvordan Valby idrætspark lige så
stiller bliver mere og mere nedslidt. Årsagen er, at mange bruger faciliteterne
og manglende vedligeholdelse.

Stort tillykke til Valby med de mange muligheder, som den
nye budgetaftale i København giver vores fantastiske bydel. Når vi skriver
dette læserbrev skyldes det, at der stadig er udfordringer på det
idrætspolitiske område i Valby - en udfordring som vokser i takt med at bydelen vokser.

Kulbanevej

2017-08-15

Parken ved Kulbanevej - forsvinder måske i disen