Kunsstofbane ved BK Hellas

2017-09-20

Kunststofbane ved BK Hellas

Stort tillykke til Valby med de mange muligheder, som den
nye budgetaftale i København giver vores fantastiske bydel. Når vi skriver
dette læserbrev skyldes det, at der stadig er udfordringer på det
idrætspolitiske område i Valby - en udfordring som vokser i takt med at bydelen vokser.

I BK Hellas har vi mange år arbejdet for etablering af en
kunststofbane ved vores klubhus. Kunststofbanen skal etableres i selve
Engdraget oppe ved Damhussøen. Det er desværre ikke lykkedes os at overtale politikerne i Borgerrepræsentationen, derfor er vi glade for, at Mads S. B. Pedersen, som er kandidat til Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet i København bakker op om projektet. Håbet er, at den lokale kandidat, kan bære ønsket med videre ind på rådhuset efter kommunalvalget.

At der er behov for flere kunststofbaner i Valby er indiskutabelt. Generelt oplever Hellas en kraftig vækst i børne- og ungdomsafdelingen. Dette skyldes en tilvækst af familier med børn i kvarterne rundt om Vigerslev Parken. Dette sammenholdt med tilsvarende nybyggeri i Valby
(Carlsberg, FLS grunden og Grønttorvet mf.), vil behovet for at dyrke sport
generelt stige og øge presset på de allerede eksisterende idrætsfaciliteter. En kunstbane i Vigerslev Parken op mod Roskildevej, vil være med at lette det pres betragteligt.

Fordelene ved at etablere en kunststofbane er mange. For det første kan vi gå fra at være en halvårsklub til en helårsfodboldklub, hvilket gør, at vi kan fastholde de mange aktive fodboldudøvere i klubben hele året.
Mange af vores medlemmer ønsker dette da fodbold har udviklet sig fra at være meget sæsonbetonet til at bliver en helårssport.

Samtidig vil det være med til at lette presset på de kunststofbaner, som findes i Valby Idrætspark, men som ikke kan klare det pres der er fra de mange lokale fodboldklubber i Valby. At BK Hellas ikke står alene med ønsket ses af, vores gode samarbejde med vores naboklub i Vigerslevparken, Pioneren BK, som også støtter BK Hellas tiltag om at få anlagt et kunstbane på Engdraget, fordi det vil også komme dem til gode med flere og bedre træningstider i vinterhalvåret end dem der kan tilbydes i Valby IP. BK Hellas og Pioneren tilsammen tæller små 900 medlemmer.

En tredje fordel er, at kunststofbanen kan bruges af de lokale
folkeskoler i dagstimerne, som allerede bruger Engdraget. Herigennem mindskes presset på naturen.

Så kære politiker, se mod Valby og støt BH Hellas drøm om at
bygge en ny kunststofbane i Engdraget.

Henrik Christensen

Formand i BK Hellas

Martin Bang Hansen

Ungdomsformand i BK Hellas

Mads S. B. Pedersen

Kandidat til Borgerrepræsentationen i København for
Socialdemokratiet