Mads S. B. Pedersen

Ungdommens Region

Region Hovedstadens er Danmarks uddannelsesregion nr. 1. Det betyder, at vi har rigtig mange unge mennesker i regionen, og det skal vi være glade for.

I en region med så mange unge skal man sikre, at der er uddannelsespladser til alle. Det drejer sig både om ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

Vi skal i samarbejde med kommunerne i regionen og staten, sikre at unge kan tage den offentlige transport gratis, mens de er under uddannelse. Samtidig skal vi arbejde for, at der er nok ungdomsboliger til de studerende. 

Der skal fortsat være fokus på at sikre ungdomsuddannelser i lokalområdet, så de unge ikke er tvunget til at flytte for at få en ungdomsuddannelse.


Desuden skal der være fokus på de unges fritidsaktiviteter og interesser, så regionen kan fastholde de unge, når de er færdige med deres uddannelser, venter på at komme i gang med en uddannelse eller er i gang med deres karriere.

Det er derfor vigtigt, at Region Hovedstaden holder fast i den positive udvikling inden for det uddannelses-, kulturelle- og idrætspolitiske område.