Mads S. B. Pedersen

Ungdommens Region

Region Hovedstadens er Danmarks uddannelsesregion nr. 1. Det betyder, at vi har rigtig mange unge mennesker i Regionen, og det skal vi være glade for.

I en Region med så mange unge kræver det, at Regionen tager konsekvensen af dette og sikrer, at der er uddannelse til alle de unge mennesker - det drejer sig både om ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Vi skal også sikre os i samarbejde med kommunerne i regionen og staten, at alle unge kan tage den offentlige transport gratis, mens de uddanner sig. I samme moment skal vi arbejde for, at der er nok ungdomsboliger til de studerende. 

Der skal fortsat være fokus på at sikre ungdomsuddannelser i lokalområdet, så de unge kan tage en sådanne der hvor de bor.


Ud over ovenstående skal der være fokus på de unges fritidsaktiviteter og interesser, sådan at Regionen kan fastholde de unge, når de er færdige med deres uddannelser,  venter på at komme i gang med en uddannelse eller er i gang med deres karriere.

Det er derfor vigtigt, at Region Hovedstaden holder fast i den positive udvikling på uddannelsesområdet samt det kulturelle- og idrætspolitiske område.