Mads S. B. Pedersen

En grønnere og mere miljøvenlig Region Hovedstaden

København skal fortsat gå foran som miljøby. Det kræver dog, at vi konstant har fokus på dette. Vi skal derfor blive bedre til at udnytte regnvandet sådan, at vi bruger mindre af vores drikkevand, og derved sparer på den ressource. Vi skal også gøre brug af mere vind- og lysenergi, hvor det er muligt.

Generelt skal ovenstående indtænkes i alle nye bydele og ved renovering af den ældre bymasse.

Det er også essentielt, at vi tager fat på forureningen i byen. Et krav til fremtidens offentlige trafik må derfor være, at den kører på el. Dette både når vi ser på bus- såvel som togtrafikken.

En vision for København kunne være, at alle biler i 2040 i København skal køre på el. Hvis vi ikke tør stille visioner op på dette område, ja så sker der ikke noget.

Et andet mål må være at fortsætte med at fremme cyklismen, som på mange måder er med til at styrke Københavns image som en miljøvenlig foregangsby. Dette betyder, at vi skal investere massivt i etablering af flere cykelstier i byen samt etablere flere supercykelstier, som gør det nemt for cyklisterne at bevæge sig rundt i København.

Et tredje element er at gøre den offentlige trafik bedre og billigere. Det er den eneste måde at mindske biltrafikken i København på.