Mads S. B. Pedersen

En grønnere og mere miljøvenlig Region Hovedstad

Region Hovedstaden skal være Danmarks grønneste Region. 

For at sikre det mål skal vi i alle fremtidige investeringer vælge den grønneste løsning. Vi må på ingen måde gå på kompromis, når vi skal vælge fremtidens løsninger.

Vi har som region et ansvar for, at fremtidens generationer skal have samme mulighed som de nuværende generationer for at opleve en vild og frodig natur i vores region.


For at sikre at alle i fremtiden får mulighed for at opleve en grøn og vild natur i vores regionen, er det vigtigt at regionen, kommunerne, staten og de mange virksomheder i vores region indgår i et forpligtende samarbejde, hvor vi i fællesskab skaber fremtidens miljøvenlige løsninger, så vi sikrer en grønnere fremtid.

Som region skal vi sikre, at vores CO2 aftryk mindskes ved at vælge de bedste og mest klimavenlige løsninger i alle vores beslutninger. Det gælder alt lige fra øget fokus på genbrug og klimavenligt mad på sygehusene til øget fokus på at mindske CO2-udslippet i vores bygninger mm.

Det betyder at vi som region skal have fokus på, at:

- indtænke bæredygtige løsninger i fremtidige byggeri og initiativer

- al indkøb af madvarer er 100. pct. økologisk

- have mere grøn renovation

- have øget fokus på bæredygtighed

- have fokus på den grønne omstilling.