Mads S. B. Pedersen

En grønnere og mere miljøvenlig Region Hovedstaden

Region Hovedstaden skal være Danmarks grønneste Region. 

For at sikre ovenstående mål betyder det, at vi i alle fremtidige investeringer skal vælge den grønneste løsning. Vi må på ingen måde gå på kompromis, når vi skal vælge fremtidens løsninger.

Vi har som Region et ansvar for, at fremtidens generationer skal have dem samme mulighed, som de nuværende generationer, for at opleve en vild og frodig natur i vores region.


For at sikre at alle i fremtiden får mulighed for at opleve en grøn og vild natur i vores Regionen, er det vigtigt at Regionen, Kommunerne, Staten og de mange virksomheder i vores region indgår i et forpligtende samarbejde, hvor vi i fællesskab skaber fremtidens miljøvenlige løsninger, så vi sikrer en grøn Region.

Som Region skal vi sikre, at vores CO2 aftryk mindskes ved at vælge de bedste og mest klimavenlige løsninger i alle vores beslutninger. Lige fra øget fokus på genbrug, til klimavenligt mad på sygehusene til øget fokus på at mindske CO2 udslippet i vores bygninger mm.

Det betyder at vi som Region skal have fokus på:

- Indtænke grønne løsninger i fremtidige byggeri og initiativer

- Sikre et grønnere indkøb

- Mere grøn renovation

- Øget fokus på bæredygtighed

- Fokus på grøn omstilling