Mads S. B. Pedersen

Danmarks bedste sundhedsvæsen

Region Hovedstaden skal have Danmarks bedste sundhedsvæsen. 

Det betyder, at vi skal have den bedste behandling og de korteste ventelister. 

Herudover skal vi sikre, at alle kan komme til behandling tæt på deres hjem, og at de har adgang til en privatpraktiserende læge tæt på dem selv.

Vi skal sidst, men ikke mindst sørge for, at der blive øget lighed i vores sundhed, og det kan kun ske ved fortsat at sikre en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. 

Hvis vi skal sikre, at vi i Region Hovedstaden har Danmarks bedste sundhedsvæsen, skal vi i den næste periode arbejde for, at:

- have lige og fri adgang til vores sundhedsvæsen

- skabe Danmarks korteste ventelister til alle behandlinger i vores sundhedsvæsen

- sikre et sammenhængende forløb når man som borger indgår i et behandlingsforløb

- skabe rammerne for at alle kan få en privatpraktiserende læge i sit lokalområde

- øge fokus på psykiatrien så alle kan komme hurtigt i behandling ved psykisk sygdom

- give førstegangsfødende mulighed for at være mindst 48 timer på hospitalet efter fødslen.