Mads S. B. Pedersen

Mere fokus på jobskabelse i Region Hovedstaden

Uden vækst ingen nye jobs. Region Hovedstaden skal gå foran og skabe rammer, som er med til at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Vi befinder os lige nu i pandemiens ultimative storm, og vores samfund er lukke ned. Vi kan i Region Hovedstaden se, hvordan vores arbejdspladser forsvinder, når samfundet lukkes ned.

Vi skal som Danmarks førende Region sikre os, at når pandemien hærgen forsvinder pga. den store udrulning af vaccine til alle, så sættes sejlene til øget jobskabelse.Region Hovedstaden skal være Danmarks vækstcentrum. Det betyder, at vi skal sikre os, at nyetablerede og etablerede virksomheder får de optimale vækstbetingelser i Regionen.

For at sikre dette skal vi arbejde med følgende:

  • Vi skal mindske bureaukratiet i forbindelse med etablering af nye virksomheder.
  • Øget hjælp til nyetablerede virksomheder.
  • Etablering af flere Lokal væksthuse, hvor flere små virksomheder kan slå sig ned i en opstartsperiode.
  • Mere fokus på det at starte virksomheder i regionen og i uddannelserne.
  • Understøttelse af allerede etablerede virksomheder
  • Særligt fokus på de virksomheder som har lidt under nedlukningen af Danmark.