Mads S. B. Pedersen

Mere fokus på jobskabelse i Region Hovedstaden

Uden vækst ingen nye jobs. Region Hovedstaden skal gå foran og skabe rammer, som er med til at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Vi skal som Danmarks førende region sikre, at efterhånden som pandemiens hærgen forsvinder, i takt med at flere og flere bliver vaccineret, sættes sejlene til øget jobskabelse.

Der skal i første omgang være fokus på service og restaurantbranchen, som har været særligt hårdt ramt under pandemien.

Idet hele taget skal der være særligt fokus på startup og mindre virksomheder, som skal have nemmere ved at tilgå kommunen/regionen støtte/viden, når virksomheden skal udvikles.Region Hovedstaden skal være Danmarks vækstcentrum. Det betyder, at vi skal sikre os, at nyetablerede og etablerede virksomheder får de optimale vækstbetingelser.

For at sikre dette skal vi;

  • mindske bureaukratiet i forbindelse med etablering af nye virksomheder
  • øge hjælp til nyetablerede virksomheder
  • etablere flere lokal væksthuse, hvor små virksomheder kan slå sig ned i en opstartsperiode
  • have mere fokus på det at starte virksomheder i regionen og i uddannelserne
  • understøttelse allerede etablerede virksomheder
  • fokus på de virksomheder som har lidt under nedlukningen af Danmark.