Mads S. B. Pedersen

Grønnere, billigere og bedre offentlig transport

Vi skal udviklet vores kollektive trafik så de bliver borgernes foretrukne valg af transport i Region Hovedstaden.

Det kræver, at den offentlige trafik er nem at komme til, og at den bliver markant billigere. 

Vi er nødt til at løse disse udfordringer, så vi kan sikre gode alternativer til privatbilismen. Samtidig det er et centralt element i forhold til målet om, at vi skal blive et grønt vækstlokomotiv i Danmark og resten af verden. 

I Region Hovedstaden står privatbilismen stærkt og derfor står trafikken ofte i stampe i myldretiden. Det er ikke godt for miljøet og det er spild af ressourcer. Den eneste måde hvorved vi kan løse denne udfordring er ved at skabe en bedre offentlig trafik, at udvide den offentlige transport samt at gøre den mere attraktiv at bruge. 

Vi skal derfor arbejde for, at:

  • gøre den offentlige transport væsentligt billigere og sætte en stopper for fremtidige prisstigninger
  • gøre den offentlig transport gratis for folk under uddannelse
  • stoppe med at reducere den kollektive trafik og i stedet gøre den mere tilgængelig
  • offentlige transportmidler kører på el eller brint inden næste regionsvalg
  • der bliver etablering flere letbaner
  • der sker en fortsat udvidelse af metroen
  • der investeres i flere intelligente trafikale løsninger.