Mads S. B. Pedersen
Indtast undertitel her

En bedre folkeskole

De københavnske folkeskoler skal være blandt de bedste i Danmark

Flere og flere vælger den københavnske folkeskole, og det er en positiv udvikling, som vi skal understøtte ved at skabe rum til den lokale ledelse, som skal sikre en fortsat udvikling af kvaliteten i skolerne.

Lige nu kan vi konstatere, at de københavnske skoler ikke klarer sig godt, når vi ser på den sociale løfteevne. Det betyder, at vores børn i folkeskolen ikke bliver lige så dygtige, som de kan blive, når vi ser på deres afgangskarakterer. Det kan vi ikke være bekendt.

Derfor er det vigtigt, at vi styrker ledelsen på de lokale folkeskoler med lederuddannelse, men vi skal også opkvalificere på det pædagogiske/didaktiske område. Kvalitet betyder også, at lærerne skal have tid og rum til deres forberedelse samt gode arbejdsvilkår.

Hvis vi ikke skaber en folkeskole, som sikrer, at vores børn bliver så dygtige, som de kan, ja så risikerer vi, at københavnerne igen vender folkeskolen ryggen - og det må ikke ske.