Mads S. B. Pedersen

Uddannelse til alle i Region Hovedstaden

Vi skal sikre os, at alle i Region Hovedstaden kan få den ungdomsuddannelse, de ønsker sig.

I Danmark er der hvert år alt for mange, som ikke får en ungdomsuddannelse. Det skal vi have gjort op med. 

I første omgang skal vi ikke diskutere, hvilken type ungdomsuddannelse, de unge skal have. Vi skal sikre, at alle får en ungdomsuddannelse. 

Vi skal derfor arbejde målrette med at sikre, at alle unge i Region Hovedstaden inden for de næste otte år får en ungdomsuddannelse.

Spørgsmålet er pt. ikke hvilken ungdomsuddannelse de unge skal have, men hvordan vi sikrer os, at alle får en ungdomsuddannelse. En ungdomsuddannelse er central i forhold til ens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og et godt liv.


For at sikre, at alle i Region Hovedstaden kan få en ungdomsuddannelse er vi nødt til at få løst de strukturelle udfordringer der er i regionen.

Det betyder at vi skal arbejde for, at:

  • alle kan starte på en lokal ungdomsuddannelse
  • ungdomsuddannelserne ikke centreres i de større byer
  • det bliver gratis for unge under uddannelse at tage offentlig transport til og fra deres uddannelsessted
  • der straks sker en målrettet og koordineret indsats, når en elev falder fra en ungdomsuddannelse, så ingen falder igennem systemet.