Fokus på Valby nu!

2018-08-08

Vi har i mange år oplevet at investeringerne, i de enkelte bydele i København, ikke er gået til Valby, men til andre bydele. En af forklaringerne er, at vi ikke har været gode nok til at overbevise borgerrepræsentationen om behovet for nye tiltag i Valby. En anden forklaring er, at vi ikke har haft repræsentanter
valgt ind i Borgerrepræsentationen fra Valby i flere perioder.

Derfor er det godt for Valby, at vi nu har mange lokale repræsentanter valgt ind i Borgerrepræsentationen, for vi har mange områder, som har behov for at blive løftet. De mest oplagte steder, hvor der er behov for en kraftig investering er:     
Badestrand ved Valby Parken

    
Kraftig opgradering af Valby Idrætspark

      
Nyt bibliotek ved Toftegårds Plads

      
Boldbane ved Kulbanevej - gerne 11 mands

-
Sænkning
af trafikstøj ved de mest trafikale veje i Valby

      
Gang- og cykelsti fra Grønttorvet til Høffdingsvej/ramsingsvej, så det nye Valby syd kobles til det centrale Valby.

Jeg kunne blive ved, men ovenstående er de områder, hvor der er størst behov for investeringer.

Det er nok utopi at forestille sig at alle ønsker blev opfyldt på en gang, men hvis vi skal sikre os mod, at intet bliver opfyldt, så skal vores repræsentanter i
borgerrepræsentationen allerede nu tage fat, for det er nu grundstenene til
budget for København i 2019 bliver lagt i Borgerrepræsentationen.

Så kom i gang - vi har store forventninger til, at Valby igen kommer på landkortet i Borgerrepræsentationen.

Mads S. B. Pedersen

Medlem af Socialdemokratiet