Kulbanevej

2017-08-15

Parken ved Kulbanevej - forsvinder måske i disen

Igen er Valby blevet forbigået, da Borgerrepræsentationen fordelte penge til projekter i byen. Valby havde klare forventninger til fordelingen af ressourcer i forbindelse med overførelsessagen. Forventningen var, at Borgerrepræsentationen ville støtte udviklingen af området ved kulbanevej, hvor områdefornyelsen arbejder med udvikling af en ny park til glæde for de lokale beboer. En park som blev lovet ved aftalen om en ny Ringstedbane.

I Valby har vi altid arbejdet hårdt for at udvikle bydelen og komme med gode ideer til Borgerrepræsentationen til, hvordan de kan bidrage til udviklingen af vores bydel. Lige nu arbejder områdefornyelsen som sagt med at udvikle området ved kulbanevej og genbrugspladsen. Projektet er desværre løbet ind i store udfordringer, da det er konstateret at jorden ved genbrugspladsen er forurenet. Hvis der ikke bliver ryddet op efter det efterladte affald der blev placeret her efter, at Valby Gasværk sprag i luften - Ja så er det svært at se konturen af en park i området, hvor familier nyder fritiden, og ungerne løber rundt og leger.

Lige nu ser det ud til at koste omkring 10 til 20 mio. kr. at fjerne den forurenet jord, hvilket faktisk er små-penge i forhold til den forskønnelse af området, der vil ske ved etablering af en park. Det er bydende nødvendigt, at området bliver ryddet, for ellers er det umuligt at gennemføre de initiativer om at skabe et nyt rekreativt område for alle valbyborgere. Et sted hvor unge, ældre og familier kan nyde det nye grønne område, dyrke sport og slappe af i solen.

En anden udfordring ved etableringen af parken ved kulbanevej er genbrugspladsen, som ligge lige ved indgangen til den fremtidige park. Det er oplagt at finde en anden placering til genbrugspladsen, da den ydermere ligger stationsnært og ikke fremmer udviklingen af området.

Vi havde håbet, at Borgerepræsentationen med Frank Jensen havde tråder i karakter og kigget i Valbys retning i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagerne, da Valby alt for ofte er vi blevet overset, når der skal fordeles ressourcer til gode initiativer. Men vi blev skuffet, for Borgerrepræsentationen vendte igen Valby ryggen, da de ikke kunne finde pengene.

Her i Valby må vi konstatere, at Valby er ilde stillet, når vi ikke har en lokal repræsentant valgt ind i Borgerrepræsentationen. Vi må så håbe, at Borgerrepræsentationen endelig kigger mod Valby, når der skal forhandles budget for København til efteråret.

I kan hjælpe Valby og støtte jeres bydel ved at stemme på de lokale repræsentanter til kommunalvalget i november.

Stør Valby - stem lokalt