Andelsboliger i russisk roulette

2020-02-08

Andelsboliger i russisk roulette

I den sidste tid har vi kunne læse, hvordan andelshaverne skal ofres på alteret til gavn for lejerne, som i øjeblikket bliver presset af spekulative investeringer i vores lejeboligmasse. Lige nu overvejer regeringen hvordan den kan lave et indgreb, så Black Stone og andre aggressive investeringsselskaber ikke kan opkøbe større mængder af lejeboliger for at modernisere lejeboligerne. Grundet boligreguleringslovens §5. stk.2 bliver det efter en renovering af lejlighederne muligt at sætte huslejen kraftigt op.

Vi støtter regeringens ønske om at sætte en stopper for spekulative og aggressive investeringer i vores udlejningsejendomme. Det korte bekendtskab med Black Stone og andre investeringsselskaber viser allerede at et sådanindgreb skal komme hurtigst muligt. Vi er enig i målet men meget imod den anvendte metode, som lovforslaget lægger op til.

Vi vil kraftigt advare mod at lave et indgreb som slår bunden ud af andelsmarkedet. Lige nu sidder ca. 208.000 andelshaver og ryster i bukserne, da de i medierne kan se den ene beregning efter den anden have voldsomme konsekvenser for deres privatøkonomi, hvis regeringens forslag til ændring af §5. stk.2 i boligreguleringsloven gennemføres.

Som det ser ud lige nu, så vil et indgreb koste en almindelig andelshaver mellem 150- 750.000 kr. Et tab som vil få fatale konsekvenser for andelsboligmarkedet, den enkelte andelshaver og andelsforeninger. Et indgreb som i yderste konsekvens kan medføre tab på op til 750.000 kr. for andelshaverne på at andelsboligmarked, som først nu har indhentet tabet fra finanskrisen i 2008. Et sådanne tab vil medføre at ejerne bliver stavnsbundet til deres lejligheder, da de hermed bliver teknisk insolvente. Dette betyder, at det fremadrettet bliver umuligt for nye på boligmarkedet at komme ind på andelsboligmarkedet. Man kan roligt sige, at andelsboligmarkedet vil fryse til is.

Læg hertil at det fremadrettet bliver svært for andelsforeningerne at investere i deres ejendomme, da rigtig mange vil får svært ved at låne i bankerne, da foreningen også er blevet teknisk insolvent. Det vil særlig ramme nye andelsforeninger samt foreninger, som har udfordringer med en gammel boligmasse.

Det indgreb som lige nu tegner sig for at hjælpe lejerne, ser derfor ud til, at få urimelige konsekvenser for andre på boligmarkedet. Vi mener ikke, at den skitserede metode er rimelig set i forhold til det antal lejeboliger, det drejer sig om. Reelt set straffer man andelshaverne i de større byer - i København udgør andelsboligerne ca. 30 pct. af boligmassen - som har den største koncentration af andelsboliger for at hjælpe en mindre antal lejere. For at løse et problem, skal regeringen ikke skabe et nyt for hårdtarbejdende andelsbolighavere.

En alternativ løsning på udfordringen med aggressive og spekulative investeringer i udlejeboliger kunne være, at man efter erhvervelse af lejeboliger i et antal år ikke kan benytte sig af boligreguleringslovens §5. stk. 2. Herigennem vil man sikre sig, at det kun er langsigtede investorer, som vælger at investere i udlejningsejendomme.

Indsendt af:

Mette Reissmann, tidl MF Socialdemokratiet & FT-kandidat i Valby, 8. kreds

Mads S. B. Pedersen, medlem af bestyrelsen i Socialdemokratiets 8. kreds i Valby, tidligere opstillet til Borgerrepræsentationen.