Mads S. B. Pedersen

Socialdemokratiet

KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN

Kort om mine politiske mål

Mine politiske mål er, at:

  • skabe Danmarks grønneste region med fokus på bæredygtighed, miljø og grøn trafik
  • sikre en fortsat positiv udvikling af vores sundhedsvæsen
  • fremme skabelsen af grøn vækst i Region Hovedstaden

Vi skal være den grønneste region i Danmark. Det betyder, at vi i fremtidige investeringer skal vælge den grønneste løsning. Miljø skal stå over kortsigtet fokus på økonomi. Uden fokus på miljø og den grønne omstilling risikerer vi at ødelægge fremtiden for de næste generationer - det kan vi ikke være bekendt!

Et øget fokus på miljø og grøn omstilling indebærer at al offentlig transport skal være el- eller brintdrevet inden for de næstefire år. Herudover bør vi sænke prisen på den offentlige transport med 25 pct., sige stop for fremtidige prisstigninger i den offentlige transport , gøre den offentlige transport gratis for personer under uddannelse. Det skal med andre ord være nemmere og billigere at vælge offentlig transport og at vælge den grønneste løsning

Sundhedsvæsenet har i år vist, at det er et kerneelement i vores samfund og har bestået sin lakmusprøve. Læren må være, at sundhedsvæsenet er en forudsætning for vores velfærdssamfund. 

Derfor skal vi investere massivt i vores sundhedssektor, så vi får indhentede vores efterslæb, og sikrer os mod fremtidige pandemier.

Pandemien har kostet arbejdspladser. Derfor skal vi have yderligere fokus på at føre en vækstfremmende politik, så vores mange iværksættere kan blomstre og skabe nye jobs.

Om mig

Jeg er 50 år, født i København og opvokset i en socialdemokratisk familie med hjertet til venstre for midten. Jeg er gift og har tre børn, som alle har gået eller går i en af de lokale folkeskoler.

Jeg er uddannet cand. mag i samfundsfag og idræt, og har i mange år undervist i gymnasiet. Desuden har jeg arbejdet som chefrådgiver og konsulent, men er vendt tilbage til gymnasieverdenen, hvor jeg nu er uddannelsesleder.

Jeg har i 20 år været politisk aktiv i Socialdemokratiet. Jeg har bl.a. været kredsformand for 8. kreds i Valby i syv år. Herudover har jeg i mere end 15 år været medlem af 8. kreds bestyrelse og været Socialdemokratiets repræsentant i Valby Lokaludvalg i fire år.

At være politisk aktiv og engageret i det lokale er på ingen måde nyt for mig, og jeg glæder mig til at være endnu mere aktiv til glæde og gavn for Region Hovedstaden og København.

Du kan finde mig på:

Facebook: https://www.facebook.com/madssbpedersen

Instagram: https://www.instagram.com/madssbpedersen/

Twitter: https://twitter.com/MadsSBPedersen

Mærkesager

Følg mig på Facebook, Instagram og Twitter