Mads S. B. Pedersen

Socialdemokratiet

KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN

Kort om mine politiske mål

Mine politiske mål er, at:

  • Skabe en fortsat positiv udvikling af vores Sundhedsvæsen
  • Skabe Danmarks grønneste region med fokus på bæredygtighed, miljø og grøn trafik
  • Fremme skabelsen af grøn vækst i Region Hovedstaden

Sundhedsvæsenet har i år vist, at det er et kerneelement i vores samfund og har bestået sin lakmusprøve. Læren må være, at sundhedsvæsnet er en forudsætning for vores velfærdssamfund. 

En konsekvens af pandemien er dog, at vi nu har fået lange ventelisterne - derfor skal vi investere massivt i vores sundhedssektor, så vi får indhentede vores efterslæb, og sikrer os mod fremtidige pandemier.

Vi skal være den grønneste Region i Danmark. Det betyder, at vi i fremtidige investeringer skal vælge den grønneste løsning. Miljø skal stå over kortsigtet fokus på økonomi. Uden fokus på miljø og den grønne omstilling risikerer vi, at ødelægge fremtiden for de næste generationer - det kan vi ikke være bekendt!

Et øget fokus på miljø og grøn omstilling indebærer at al off transport skal være el- eller brintdrevet inden for de næste 4 år. Herudover bør vi, 1) sænke prisen på off transport med 25 pct., 2) sige stop for fremtidige prisstigninger i den offentlige transport , 3) gøre den off transport gratis under uddannelse. Hermed kan vi nudge flere over i den offentlige transport og fremme miljøet. 

Pandemien har kostet arbejdspladser. Derfor skal vi have yderlig fokus på at føre en vækstfremmende politik, så vores mange iværksættere kan blomstre og skabe nye jobs.

Om mig

Jeg er 50 år, født i København og opvokset i en socialdemokratisk familie med hjertet til venstre for midten. Jeg er gift og har tre børn, som alle har gået eller går i en af de lokale folkeskoler.

Jeg er uddannet Cand. Mag i samfundsfag og idræt, og jeg i har mange år undervist i gymnasiet. Desuden har jeg i en periode arbejdet som chefrådgiver og konsulent, men er vendt tilbage til gymnasieverdenen, hvor jeg nu er uddannelsesleder.

Jeg har i 20 år været politisk aktiv i Socialdemokratiet, hvor jeg i 7 år har været kredsformand for 8. kreds i Valby. Herudover har jeg i mere end 15 år været medlem af 8. kreds bestyrelse og har i 4 år været Socialdemokratiets repræsentant i Valby Lokaludvalg.

At være politisk aktiv og engageret i det lokale er på ingen måde nyt for mig, og jeg glæder mig til at være endnu mere aktiv til glæde og gavn for Region Hovedstaden og København.

Du kan finde mig på:

Facebook: https://www.facebook.com/madssbpedersen

Instagram: https://www.instagram.com/madssbpedersen/

Twitter: https://twitter.com/MadsSBPedersen

Mærkesager