Mads S. B. Pedersen
Socialdemokratiet

KANDIDAT TIL KØBENHAVNS BORGERREPRÆSENTATION

Mine politiske mål er, at:

- de københavnske folkeskoler skal være blandt de bedste i Danmark.

- arbejde for et nyt bibliotek på Toftegårds Plads.

- fremme vækst og jobmuligheder i København.

- udvikle den offentlige trafik, så den bliver det naturlige valg.

- udvikle de lokale idrætsfaciliteter og skabe bedre rammer for den lokale kultur i Valby.

Jeg er 46 år, født i København og opvokset i en socialdemokratisk familie med hjertet til venstre for midten. Jeg er gift og har tre børn, som alle har gået eller går i en af de lokale folkeskoler.

Jeg har læst samfundsfag og idræt og har undervist i gymnasiet. Desuden har jeg abejdet som chefrådgiver og konsulent, men er vendt tilbage til gymnasieverdenen, hvor jeg nu er pædagogisk leder.

Jeg har i 15 år været politisk aktiv i Socialdemokratiet, hvor jeg i 7 år har været kredsformand for 8. kreds i Valby. Herudover har jeg i mere end 10 år været medlem af 8. kreds' bestyrelse og har i 4 år været Socialdemokratiets repræsentant i Valby Lokaludvalg.

At være politisk aktiv og engageret i det lokale er på ingen måde nyt for mig, og jeg glæder mig til at være endnu mere aktiv til glæde og gavn for Valby og København.

Følg mig og min valgkamp ved at lytte til min podcastserie. Podcastserien er en introduktion til hvem jeg er, mine politiske mål og de valg man må træffe under en valgkamp. 


Mærkesager