Mads S. B. Pedersen
Socialdemokratiet

KANDIDAT TIL KØBENHAVNS BORGERREPRÆSENTATION

Mine politiske mål er, at:

- de københavnske folkeskoler skal være blandt de bedste i Danmark.

- arbejde for et nyt bibliotek på Toftegårds Plads.

- fremme vækst og jobmuligheder i København.

- udvikle den offentlige trafik, så den bliver det naturlige valg.

- udvikle de lokale idrætsfaciliteter og skabe bedre rammer for den lokale kultur i Valby.

Jeg er 46 år, født i København og opvokset i en socialdemokratisk familie med hjertet til venstre for midten. Jeg er gift og har tre børn, som alle har gået eller går i en af de lokale folkeskoler.

Jeg har læst samfundsfag og idræt og har undervist i gymnasiet. Desuden har jeg abejdet som chefrådgiver og konsulent, men er vendt tilbage til gymnasieverdenen, hvor jeg nu er pædagogisk leder.

Jeg har i 15 år været politisk aktiv i Socialdemokratiet, hvor jeg i 7 år har været kredsformand for 8. kreds i Valby. Herudover har jeg i mere end 10 år været medlem af 8. kreds' bestyrelse og har i 4 år været Socialdemokratiets repræsentant i Valby Lokaludvalg.

At være politisk aktiv og engageret i det lokale er på ingen måde nyt for mig, og jeg glæder mig til at være endnu mere aktiv til glæde og gavn for Valby og København.Mærkesager